disc beteendestilsanalys

loading...

Beskrivande ord

Optimistisk, självframhävande, inflytelserik, övertygande, vänlig, positiv, verbal, kommunikativ, strävsam, snäll, pålitlig, foglig, systematisk, ej krävande och tillmötesgående.

allmäna kännetecken

  • Kommunicerar bra muntligt.
  • Gör ett gott intryck.
  • Arbetar inom organisationsens vidare ramar.
  • Använder inflytande och övertalning för att få andra att förbinda sig.
  • Konkurrerar inom sitt kompetensområde.
  • Oaggressiv; ogillar konfrontationer, föredrar att göra affärer på ett vänskapligt vis.
  • Har förmågan att se till att en uppgift blir färdig.

motivatorer

Patrik Hertelendy motiveras av popularitet, allmän uppmärksamhet och gynnsamma arbetsvillkor. Trygghet och struktur är också mycket viktigt liksom uppmuntran och vedertagna tillvägagångssätt.

Om denna person har en chef bör det helst vara någon som är en delaktig och diplomatisk ledare som förstår Hans behov av kommunikation och motivation. Tydliga arbetsramar och målsättning bör kombineras med utsatta deadlines och tidsramar.

värden denna person bidrar med i organisationen

Denna självständiga, grundliga individs värde för en organisation är främst Hans naturligt utåtriktade, entusiastiska och kommunicerande stil tillsammans med tålamod, lojalitet, förutsägbarhet och logik. Han vinner därför sina kollegors förtroende och respekt genoms sin närvaro, starka förmåga att interagera och lyssna på andra och sin sunda, objektiva beslutsförmåga. Patrik Hertelendy kan därför delegera och fungera väl i en gruppstruktur.